Thursday, April 20, 2017

In an age of liquid starlight: Getting over epistemology


Hommik Jehoova tunnistajatega lõpeb täpselt sel hetkel,
kui nad küsivad:
"Kas oled ka ise Piibli ja nende teemadega (millele äsja, isiklikult koju kättetoodud, 'Ärgake!'-s viidatud on) varem kokku puutunud ehk?",
ja kui katsetada vastust eriala ja teaduskonna täpsusega,
siis justkui oleks elektrit andnud, mille peale võetakse eest päikeseprillid, vaadatakse Sulle otsa,
ja midagi pobisedes, et on tore ja siis ajakiri läheb õigetesse kätesse, end kiiresti äraminekule seatakse.
oleksin võinud ka sisse kutsuda, kuid seda hetke ei tekkinudki.
võimalik, et mu sassis olek (saabunult pesemast) ja hommikumantlis uksele ilmumine neid tundma pani ebasobivast ajahetkest,
mul ei olnud sobivusega probleeme.
ega riided seljas, hommikumantli asemel, mind minu olemisest sassis, kuidagi kõiguta
feel free.
Samal ajal keelati täna nende tegutsemine Venemaal- linküheolemuslik dimensionaalsus
ruum
kõhus kasvava valgusega

renormaliseerimine

tingimuste muutumistest tingitud
võimalused ja valikud
& läbinägelikkuse empiirika

kaardistamine

metafoori psühhodramaatiline lõpp:
kaotatud tähendus ja kadumine

Avalduda erinevates mustrites
valkudevahelistes interaktsioonides
- iga liikme omaenda huvi tegevusvabadus

tegemiste tulemused

koordineeritud replikatsioon ja omavaheline koostöö
kodeerimise ja avaldumise ajalised erisused
funktsionaalne interaktsioon

rajaleidja

geenide ja organismi koossurm
või organismi surm, geenide edasiandlusega
lahtiselt valikulaual

mutatsioonide neutraliseerimine
geenikeskne alalhoidmine
ja tasand, kus toimub valik

from FB forum: Живая Земля


"Universaalset printsiipi on seni vaid ähmaselt piiritletud, seda ei saa veel täpselt sõnastada; ja kui see kord saabki formuleeritud, on see ikkagi vaid abstraktne valem, peale selle, et printsiip ennast füüsikalises maailmas aktiivselt määratleb. lk 75
Errol E. Harris "Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus"

No comments:

Post a Comment